Gårdas historia

Namnet kommer av hemmanet Stora Gårda på vars mark, speciellt i norr, stadsdelen är byggd. Stadsdelen har en areal på 80 hektar. Gårda var belägen i Örgryte socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Örgryte landskommun. I denna inrättades för orten 19 oktober 1900 Gårda municipalsamhälle vilket upplöstes 31 decemb er 1921 samtidigt som landskommunen uppgick i Göteborgs stad. År 1900 hade municipalsamhället 4 431 invånare. Det omfattade 1914: delar av hemmanen Böö, Gårda, Kålltorp, Underås och Överås, alla tillhörande Örgryte kommun. Gränsen mot Göteborgs stad gick i väster genom Mölndalsån och Gullbergsån samt i söder av Danska vägen och i öster av Ranängsbergen. Detta år uppgick folkmängden till 6 704 och arealen till 775 000 kvadratmeter. I Gårda etablerades en rad industrier som kemisk-tekniska fabriker och textilfabriker. Bland annat Gårda kamgarnsfabrik, Tomtens tekniska fabrik, Gårda Fabrikers AB och Göteborg remfabrik. Apotekarnes vattenfabrik blev en betydande tillverkare av vichyvatten och läskedrycker. Göteborgs Svavelsyrefabrik – Ceres, etablerades i slutet av 1860-talet och brann ner i juli 1932 till följd av ett åsknedslag. Den låg intill Rantorget, och på tomten byggdes senare Göteborgs Energis  huvudkontor. I kvarteret Falken vid Vädursgatan låg Göteborgs skofabrik. Byggnaden revs på 1960-talet.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.