Delsjövägen öppen igen

Delsjövägen avstängd

Delsjövägen öppen igen! De stabiliseringsarbeten som utförts på Delsjövägen, har nu slutförts vilket gör att den avstängda delen öppnas för trafik, fredag 23 augusti kl 9:00.

Avstängningen har av många upplevts som besvärlig och har skapat otrygga trafikmiljöer med mycket trafik på flera smågator i området. Projektets återstående arbeten kommer från augusti fortsätta och ha en viss påverkan på gång- cykel och motorfordonstrafik.

Vad händer nu

Gång- och cykelbanan kommer gå tillbaka till sitt vanliga läge söder om Delsjövägen. Tillfälliga åtgärder som satts in på gatorna nära projektets arbete tas bort successivt efter att trafiken kommit tillbaka på Delsjövägen. Några större åtgärder som går tillbaka är Skårsgatan som återgår till tidigare enkelriktning och Bögatan mellan Bäckeliden och Herrgårdsgatan där det återigen blir dubbelriktad trafik. Några åtgärder som kommer att vara kvar permanent är den extra skyltning för övergångsställe vid Skårsskolan och Lundenskolan samt handikapplatsen på Bögatan, allt annat kommer successivt att tas bort. 

Frågor

Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

Information

Mer info hittar du på Kommunens hemsida

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.