Gasa med reformer!

Under Magdalena Anderssons tal från Harpsund idag lyfte finansministern att det endast finns ett begränsat reformutrymme om 25 miljarder för statsbudgeten 2020. ” Regeringen borde möta den stundande avmattningen genom att gasa på med rejäla reformer”, menar Företagarnas vd Günther Mårder.

Mycket talar för att vi efter en längre tids högkonjunktur börjar se en avmattning i ekonomin. Då blir det än mer viktigt med stabila villkor inom politiken, enligt Günther Mårder:

– Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande blir då än mer avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Arbetsmarknadsåtgärder, skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar att hamna i långbänk med risk att nyinvesteringar skjuts på framtiden. Då riskerar konjunkturläget att förvärras ytterligare.

Det är särskilt inom tre områden där Günther ser att strukturreformer är nödvändiga; kompetensförsörjningen, skatteområdet och företagandet.

– Kompetensförsörjningen är en springande punkt. Där är företagens behov numera akuta. Utbildningssystemet måste hålla en högre kvalitet och anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan. Förslag som friår är helt fel väg att möta dessa utmaningar. Samtidigt vet vi att många företag upplever att kostnaderna för att anställa är för höga – vilket även regeringen delvis inser när man väljer att fortsätta med växa-stödet.

Gasa med reformer– Vi behöver fler som tar steget och startar företag. Där är det viktigt att värna lönsamhet och skapa incitament som stimulerar företagande. Behovet av ett trygghetssystem som även omfattar företagare är stort, där har Sverige inte hängt med.

Mer info om företagarna.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.