Kineum november 2021

fasad Kineum

Nyhetsbrev från Platzer och NCC angående bygget av Kineum

Det är mycket spännande som händer i projektet nu och nedan hoppas vi kunna ge en bra förståelse av vad som är på agendan. I bilderna får du även en inblick i det färdiga resultatet på hotellvåningarna.


Följande händer på plats:
En ny entrégång till Drakegatan 6 har precis färdigställs. Ingång sker från och med denna vecka från norra sidan av huset. Omdirigeringen är tydligt skyltad, så vi hoppas att det blir tydligt för er kontorshyresgäster samt era besökare att hitta rätt.

Elcentralen vid Drakegatan 10 håller på att flyttas, så där kommer det så småningom ske en mindre omdirigering av gången in till hiss- och trapphuset.

Det är mycket fokus på logistik i projektet. I slutet av veckan kommer tornkranen på toppen av Kineum att demonteras och arbetet kommer att pågå till och med måndag v 49. Under denna period kommer Drakegatan och Fabriksgatan ha begränsad framkomlighet, så har man möjlighet att åka kollektivt denna period så är det att rekommendera. Detaljerad information om detta har skickats i ett separat utskick.

I övrigt pågår stomkomplettering på samtliga våningar, därav bland annat montering av glasräcken på terrasser, arbeten med entrétrappan, massagolv i storköket och arbeten med ny fasad på befintlig byggnad mot City Gate. Glastaket är monterat och mindre plåtarbeten pågår för att färdigställa taket.

Förra veckan anordnades en taklagsfest för alla som jobbar i produktion och projektering på Kineum, för att fira att stommen och taket är på plats! Det blev en trevlig kväll som vi kommer minnas länge!
Kineum visionsbilderKineum växer i rasande fartVi har fått ta del av fantastiska illustrationsbilder från hotellets inredningsarkitekter. På bilderna ses bland annat ett av de större hotellrummen, reception vid konferensvåningen, restaurangen på entréplan, samt en illustration av pool club på plan 28.‌

Säkerhet
Under kommande veckor är det extra viktigt att följa uppsatta skyltar och hänvisningar i samband med att tornkranen demonteras.

Det börjar även komma kyla och halka i vårt land, så det är viktigt att fotgängare håller sig på den södra trottoaren när man passerar Drakegatan så att man undviker tunga transportbilar.


Information om framtida arbeten
V. 49 påbörjas rivning med grävmaskin av lågdelen, sydväst om Canonhuset. Rivningen kommer att pågå till och med årsskiftet 2021/2022. Rivningen kommer att orsaka en del buller och dammbildning, så ställ in er på att det kan bli en del störande arbeten. I samband med rivningen kommer vi montera buller- och vibrationsmätare runt om i kringliggande byggnader, för att säkerställa att ljud- och vibrationskrav inte överskrids. Det kommer även göras besiktning i kringliggade byggnader innan och efter byggnation för att säkerställa att arbeterna vi utför inte orsakar några skador i befintliga byggnader. Berörda hyresgäster kommer blir informerade om när detta sker.

Lågdelen som rivs kommer att ersättas av Grand Hall, en fyra våningar hög byggnad. Grundläggning kommer att påbörjas efter årsskiftet. I nästa utskick ger vi mer information om starttider för pålning och andra störande arbeten.

Ett provisoriskt ventilationsaggregat kommer att installeras i Canonhuset under v 51. Aggregatet kommer placeras på plan 3 och förse plan 4-6 med luft. Bytet av aggregatet kommer att medföra viss störning i befintlig byggnaden, gällande ventilation under ett par dagar. Mer info skickas ut till berörda.Övrigt
Vi har ett nytt signerat hyresgästavtal denna månad, Sparc Group AB som kommer att hyra en del av plan 21. Välkomna säger vi till dem! Vi hoppas även på att kunna skriva ytterligare att par avtal till innan detta år är slut.

Ta hand om er och alla runt om kring er, så hoppas vi att ni får en härlig adventstid.

Kineum

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.