Område

Örgrytemotet rivs, stor risk för buller!

Örgrytemotet börjar rivas den 10 augusti

Den 10 augusti inleds arbetet med att riva delar av Örgrytemotet, ramperna för på- och avfart upp till E6:an kommer då att börja rivas. Rampen för sydgående trafik är den som skall rivas först och därefter rivs rampen för norrgående trafik. Rivningen görs för att Västlänkstunneln mellan Mölndalsån och Jakobsdal skall byggas, och då bedöms ramperna vara ivägen.

Ramperna kommer att återställas när Trafikverket är klara med den aktuella etappen av tunneln vilket beräknas ske under 2023.

Ramperna stängs för trafik på kvällen den 9 augusti. Även Sofierogatan kommer att påverkas och vara avstängd för biltrafik den 12 – 26 augusti.

Man kommer att använda hydraulhammare för att knacka sönder bropelarna och detta arbete beräknas bullra väldigt mycket och det också överskrida riktvärdena för bullrande arbete. Dispens för detta har sökts hos Länsstyrelsen.

Har du frågor kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller maila trafikverket@trafikverket.se

Korsvägen, ny omläggning

Nu i sommar sker en större trafikomläggning vid Korsvägen i två etapper. Den 13 juli är det dags för omläggning nummer 2, vilket innebär nya trafikförändringar.

Den 13 juni inleddes en omfattande trafikomläggning vid Korsvägen, som utförs i två etapper. Detta för att trafiken ska kunna komma fram under Västlänkens stationsbygge.

Nu är det dags för den andra etappen, som startar idag den 13 juli och pågår fram till den 19 juli. Dessförinnan har förberedande arbeten som påverkat spårvagnstrafiken utförts.

Endast ett spår öppet

Från och med idag blir det nya förändringar för trafiken i området. När det gäller spårvagnstrafiken så trafikeras endast spåret mellan Örgrytevägen och Södra Vägen mot city och omvänt. Därmed är det enbart linje 5 som kör sin ordinarie väg – övriga spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss. Planera din resa i förväg i Västtrafik To Go.

Idag den 13 juli flyttas också spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station, vilket underlättar byten mellan buss, spårvagn och tåg.

Här är info om vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Biltrafiken

För dig som bilist är det främst två förändringar att tänka på. Du kommer inte att kunna köra från Södra Vägen (från city) eller Skånegatan och vidare till Örgrytevägen (se karta). Så här kommer det att vara i fyra år framåt. Man får istället välja andra vägar.

En positiv förändring blir dock att kopplingen mellan Södra Vägen från Mölndal till Skånegatan öppnar upp igen. Därmed slipper du ta omvägen via Focusområdet.

Korsvagen__2006_02_BIL_KLAR_liten_fix.png

Cykeltrafik över bron

Nu har det också blivit dags att släppa på cykeltrafiken över den nya tillfälliga betongbron. Därmed kan gående och cyklister ta sig fram över bron via de befintliga gång- och cykelbanorna på den västra sidan av Korsvägen.

Korsvagen__2006_02_GC_KLAR_liten_fix.png

Den 20 juli är hela trafikomläggningen vid Korsvägen klar – därefter kommer trafiken fram på samma sätt i fyra år.

Du kan läsa mer om detta i artikeln ”Så blir Korsvägen i fyra år”.

Husbilsparkering på Valhalla IP

Äntligen! I sommar kommer många som semestrar med husbil att besöka Göteborg. För att göra det enklare för besökare med husbil inför nu Göteborgs Stads Parkering tillsammans med Got Event fler husbilsplatser – mitt i centrala staden.

I år när fler än vanligt håller sig inom Sveriges gränser på ledigheten märker vi att behovet är större än vanligt av parkering för husbilar. Tillsammans med Got Event, har vi skapat 90 nya platser för husbilar på Valhalla IP.

– Uppdraget vi fick av vår styrelse var att se över möjligheterna för att skapa fler husbilsparkeringar i centrala staden. Vi är glada att vi snabbt kunnat lösa fler platser och redan idag måndagen 15 juni går det att parkera på Valhalla IP, säger Hanna Munde, chef för Marknad och Affärsutveckling på Göteborgs Stads Parkering.

– Det var planerat för ett rekordår med stora som små evenemang. Nu är detta inte är möjligt och då vill vi medverka till andra möjligheter att använda arenorna. Alltid roligt när vi kan hitta nya samarbeten som blir till nytta för besökaren, säger Christer Falk, chef för Arenaservice Got Event.

—–

Fakta/ Husbilsparkering Valhalla IP

 • 90 platser för husbilar
 • Öppen 12 juni- 31 augusti.
 • Pris:
  20 kr/tim alla dagar 8–22
  2 kr/tim övrig tid
  maxtaxa 200 kr/dygn
 • P-tid: max 48 timmar
 • El ingår inte
 • Karta

Blir det kaos på Korsvägen?

Nu börjar det stora arbetet runt korsvägen, nu skall man börja bygga på den underjordiska stationen. Under de fyra kommande åren kommer det enligt Trafikverket att vara ett öppet schakt, då man gräver sig 25 ner i jorden. Blir det kaos på korsvägen?

Korsvägen står idag på 25 meter djup lera. All denna lera skall grävas och fraktas bort och stationsutrymmet och uppgångarna skall gjutas i betong. Det finns också en hel del berg i anslutning till arbete, så räkna med att det kommer att sprängas en del. 

Schaktet kommer att ha en yta på 140 x 60 meter. Schaktets storlek medför att stora delar av korsvägen kommer att spärras av. Och all trafik kommer att ledas över Korsvägen på en nybyggd bro, spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gående kommer att samsas på denna bro. Området kommer att spärras av i början på sommaren och vara kvar ända tills stationsbygget är klart 2024.

Stationen, Korsvägen, har fyra spår med två perronger som befinner sig ca 20 meter ner i marken.  Ovanpå spårområdet byggs ett serviceplan och ett stort cykelgarage. 

Mer information hittar du på trafikverket.se/vastlanken/korsvagen

Nu är Kineum högst i stan!

högst i stan!

Glidformsgjutningen av höghusets mittkärna är nu färdigställd! Kineum når nu upp till hela 106,45 meter och är för tillfället högst i Gårda och Göteborg. 300 ton armering har använts och 2300 kubikmeter betong har gjutits. Gjutningen har tagit 37 dagar.

Nu pågår nermonteringen av formen som använts under gjutningen. Snart lyfts trapporna på plats och efter semestern startar arbetet med stommen.

I husets kommande källare pågår arbete för fullt.

Grundläggningen av p-huset pågår. Nu startar schaktnings- och betongarbeten. Byggtrafiken till och från p-husbyggnationen kommer direkt från E6, och påverkar inte Drakegatan. Om drygt ett år har ser ett modernt och fint p-hus på plats med ca 150 parkeringsplatser

planering

För tillfället så projekteras fasad, tak och p-hus. En detaljprojektering av ESS-hotells ytor i form av hotellrum, konferensytor, restauranger och spa pågår för fullt.

Se filmen här

BRG angående dagens situation

Lunchen

Det är glest med människor som rör sig på Gårdas gator men på byggarbetsplatserna sjuder det fortfarande av aktivitet. Många kontor har stängt och personalen jobbar hemifrån. En uppmaning till er som fortfarande är aktiva i området, stötta våra restauranger! Gå tgill restaurangen och ät lunch eller beställ mat till kontoret. Det skulle vara så härligt om de finns kvar när Coronan drar sig tillbaks!

Kris

Världen befinner sig i kris, hälsomässigt men framför allt ekonomiskt. Spridningen av Coronaviruset har fått hela världens ekonomi att gunga. Effekterna på vår region och på vår stadsdel kan vi inte se ännu. I takt med den fallande efterfrågan vi ser runt om i världen kommer svagare lönsamhet och låg likviditet. Att förvänta är nog fler större paket med varsel, som t.ex. Volvo och Scania.

Läs mer:

Rapporten: Konjunkturen #1 2020

Nyhetsartikeln: Nedgång inom Göteborgsregionens fordonsindustri slår mot hela landet 

Stora förändringar vid Korsvägen

Nu stängs två av vägarna genom Korsvägen. Korsvägen upphör att fungera som rondell.

Västlänken ställer till det runt Korsvägen. Ingen som passerar denna knutpunkt lär ha undgått att byggnationen av Västlänken har tagit rejäl fart, och att det för tillfället tycks hända mer än någonsin.

Det blir en stor trafikomläggning i sommar och nu förbereder man sig inför detta. Dessa omläggningar innebär att framkomligheten för framför allt biltrafiken kommer att begränsas successivt. Nya omläggningar kommer löpande under de närmaste veckorna.

Läs mer på Trafiken.nu

Gothia Towers

Svenska Mässan Gothia Towers, med visionen om att bli Europas mest attraktiva mötesplats, blev i  december 2019 för femte året i rad certifierade enligt ISO 20121, det internationella ledningssystemet för hållbarhet vid evenemang. År 2015 blev man första större mötesplats i Norden att certifieras enligt standarden, som innefattar såväl miljömässiga-, som sociala och ekonomiska aspekter.

Att vi återigen får förnyad certifiering visar hur integrerat, metodiskt och långsiktigt vårt hållbarhetsarbete är. Hållbar utveckling är ett av våra strategiska fokusområden där vi vill vara internationellt konkurrenskraftiga, säger Carina Dietmann, Kommunikationsdirektör på Svenska Mässan Gothia Towers.

Svenska Mässan Gothia Towers var tidigt ute med ett aktivt hållbarhetsarbete. Redan för tjugo år sedan initierades en hållbarhetsgrupp på bolaget eftersom man redan då såg betydelsen av att bygga verksamheten utifrån hållbara förutsättningar. Hållbarhetsarbetet drivs utifrån åtta olika fokusområden; energi och klimat, avfall, transporter, arbetsmiljö, mat och dryck, tillgänglighet samt samhällsengagemang. I varje område drivs olika hållbarhetsinitiativ med målsättningar som alla syftar till att möta FNs klimatmål i Agenda 2030. Ett viktigt led i arbetet är förankringen bland de 850 helårsanställda medarbetarna som kontinuerligt tar del av och utbildas i hållbarhet.

– Vi har en bred verksamhet med både mässor, kongresser, hotell och restauranger. ISO-certifieringen är ett fantastiskt fint kvitto på hur hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet, hur vi bygger generationsvärde och kan erbjuda våra besökare, kunder och gäster en hållbar mötesplats i världsklass, säger Carin Kindbom, Vd och koncernchef för Svenska Mässan Gothia Towers.

ISO 20121

ISO 20121 är en internationell standard för hållbarhet vid evenemang som lanserades i samband med OS i London 2012, därav namnet. ISO står för International Organization for Standardization.

Certifieringen är en tredjepartscertifiering och kontrolleras av en extern revisor.

Glöggmingel

Arbetar du i Gårda?

Då är du välkommen på Gårda Företagarförenings glöggmingel den 11:e december kl: 15.30 – 17:30 på Matsmak i Gårda!

Som du redan vet ligger din arbetsplats i en av Göteborgs mest spännande miljöer, där gammal och ny bebyggelse möts i en härlig blandning. Inom de närmsta åren kommer mycket att hända i Gårda, som kommer att tillföra ett helt nytt utbud av upplevelser, service och tjänster och som skapar en rad nya möjligheter för dig som är företagare, eller jobbar, i Gårda.

Kom och lyssna på representanter från Platzer, NCC, Skanska och Wallenstam, som bland annat kommer att berätta om byggnaderna: Kineum, Gårda Vesta och Citygate, och passa även på att lära känna dina grannar i Gårda!

Det bjuds på glögg, pepparkakor, ädelost och vörtmacka. För de som hellre önskar ett glas vin eller en öl, finns det möjlighet att köpa i baren. O.s.a så snart som möjligt, dock senast 6:e december, på info@gardaforetag.se

Väl mött!

Dag: onsdag, 11e december

Tid: kl 15:30 – 17:30.

(Dragningen om Gårdas nära förestående utveckling börjar kl 16.00)

Plats: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1, o.s.a: info@gardaforetag.se senast 6:e december

Compass Group + Citygate = Sant

Compass Group och Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat avtal. Compass Group skall öppna restaurang, café och en cateringavdelning i Citygate i Gårda. Citygate kommer att bli ett nytt landmärke i staden och ändra skylinen markant för Gårda och Göteborg. Byggnaden blir också Nordens högsta kontorsskrapa! Citygate byggs enligt Skanska med hållbarhet och miljö som gemensam ledstjärna.

– Det här är ett jättespännande projekt i vilket vi jobbar tätt ihop med Skanska för att skapa ett koncept kring mat och dryck som skall höja helhetskänslan för alla hyresgäster i Citygate, säger Henrik Strinning, VD Compass Group Sverige. Vi fokuserar tydligt på hållbarhet och miljö i hela vår leverans, fortsätter Henrik.

Att bli Nordens högsta kontorshus kräver ett visst ansvar. Citygate kommer att jobba stenhårt för att vara en ledstjärna när det gäller ekologiskt och social hållbarhet och satsar mycket på att skapa en ny mötesplats och destination i Gårda, ett attraktivt område med stora expansionsplaner. Huset kommer även att vara öppet för alla som har sin arbetsplats i området och givetvis för närboende och övriga Göteborgare.

Vi är mycket glada över att i detta tidiga skede av projektet kunna utveckla ett restaurang- och servicekoncept tillsammans med Compass Group, vilket kommer att skapa bra förutsättningar för vårt fortsatta uthyrningsarbete. Vi fortsätter att arbeta på Citygates servicekoncept för att möjliggöra att skapa den mötesplats och destination vi eftersträvar, säger Camilla Skogsberg, uthyrningsansvarig, Skanska Fastigheter Göteborg.

De första hyresgästerna flyttar in Citygate sommaren 2022 så nu pågår ett intensivt arbete med att planera gemensamma ytor där restaurang, café och mötesplatser ingår.