Gårda ska utvecklas och vårdas

Gårda är en stadsdel som konstigt nog har blivit lite avskuren från resten av staden. Här finns såväl bostäder som kontor och en del gammal bebyggelse, i form av landshövdingehus och fabrikslokaler. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Läs mer om Gårda här Gårda på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.