Pendelcykelstråk

  • ny skylt för ”cykelöverfart” 

    Pendelcykelstråk ska erbjuda möjligheten att cykla längre sträckor med högre hastighet och bättre framkomlighet,säger David Nordström, trafikreglerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad.