Gårda Vesta

Det är en ambitiös målsättning som är satt på Gårda Vesta. Byggnaden skall bli välmåendecertifierad; Vatten, Kost, Ljus, Rörelse, Temperatur, Ljud, Material, Sinne, Luft, Trygghet och Gemenskap. Det är en oberoende part som skall säkerställa att alla kraven uppfylls till 100% för att uppnå certifieringens minimikrav.