Gårda Företagarförening

Gårda Företagarförening är en ideel förening som samarbetar med beslutsfattare i Gårda och Göteborg. Föreningen arbetar med frågor som rör företagande, miljö, allmänna kommunikationer, vägar, parkeringsmöjligheter och service i allmänhet. Vi arbetar med att stärka gemenskapen och underlätta nya kontakter. Några gånger om året arrangerar vi aktiviteter av olika slag t.ex. kring ett gemensamt tema med föreläsare, för nätverkande eller av rent sociala skäl. Intresset brukar vara stort. För mer information vänligen kontakta oss.

Stadsdelen består av Norra och Södra Gårda och området växer så det knakar! Det byggs och planeras för en aktiv och spännande stadsdel som kommer att förändras radikalt. Inom en snar framtid kommer här att skjuta upp nya supermoderna kontorskomplex som för alltid förändrar stadens skyline. Hotel, kontor och restauranger är bara en del av det nya som kommer att tillföras. Under tiden det byggs kommer det att dyka upp en hel del hinder som kan försinka oss i vårt dagliga arbete, så det gäller att ha tålamod. Därför kommer GFF och också sajten Gårda.se att följa och skriva om utvecklingen, så följ oss gärna! Kommer du över något du tycker vi borde skriva om eller reagera på så kontakta oss gärna.

Gårda Mölndalsån
Gårda

Gårda Företagarförenings syfte är att:

  • påverka och förbättra området i och omkring Gårda.
  • öka företagens kontaktyta mot både myndigheter, komun och företag i området.
  • skapa positiva möten och affärer mellan företag i närområdet.
  • förbättra servicen till företag och människor som rör sig i området.

Kontakta oss gärna, delge oss dina synpunkter och tankar både vad gäller Gårda och vad du vill att Gårda Företagarförening skall arbeta med. Kontakt