Gårda Företagarförening har upphört

2022 beslutade styrelsen i Gårda Företagarförening att verksamheten Gårda Företagarförening skulle upphöra, efter pandemin så fanns inte längre förutsättningarna för en livaktig förening kvar.

Gårda Företagarförening var en ideel förening som samarbetade med beslutsfattare i Gårda och Göteborg. Föreningen arbetade med frågor rörand företagande, miljö, allmänna kommunikationer, vägar, parkeringsmöjligheter och service i allmänhet. Ett stort fält var att arbeta med att stärka gemenskapen och underlätta nya kontakter i stadsdelen Gårda. Några gånger om året arrangerades aktiviteter av olika slag t.ex. kring ett gemensamt tema med föreläsare, för nätverkande eller av rent sociala skäl. Intresset för dessa sammankomster var oftast stort.

Stadsdelen består av Norra och Södra Gårda och området växer så det knakar! Det byggs och planeras för en aktiv och spännande stadsdel som kommer att förändras radikalt. Inom en snar framtid kommer här att skjuta upp nya supermoderna kontorskomplex som för alltid förändrar stadens skyline. Hotel, kontor och restauranger är bara en del av det nya som kommer att tillföras. Under tiden det byggs kommer det att dyka upp en hel del hinder som kan försinka oss i vårt dagliga arbete, så det gäller att ha tålamod.

Gårda Mölndalsån
Gårda