Nyheter

Blir det kaos på Korsvägen?

Nu börjar det stora arbetet runt korsvägen, nu skall man börja bygga på den underjordiska stationen. Under de fyra kommande åren kommer det enligt Trafikverket att vara ett öppet schakt, då man gräver sig 25 ner i jorden. Blir det kaos på korsvägen?

Korsvägen står idag på 25 meter djup lera. All denna lera skall grävas och fraktas bort och stationsutrymmet och uppgångarna skall gjutas i betong. Det finns också en hel del berg i anslutning till arbete, så räkna med att det kommer att sprängas en del. 

Schaktet kommer att ha en yta på 140 x 60 meter. Schaktets storlek medför att stora delar av korsvägen kommer att spärras av. Och all trafik kommer att ledas över Korsvägen på en nybyggd bro, spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gående kommer att samsas på denna bro. Området kommer att spärras av i början på sommaren och vara kvar ända tills stationsbygget är klart 2024.

Stationen, Korsvägen, har fyra spår med två perronger som befinner sig ca 20 meter ner i marken.  Ovanpå spårområdet byggs ett serviceplan och ett stort cykelgarage. 

Mer information hittar du på trafikverket.se/vastlanken/korsvagen

Många ställer om

Hur påverkar den pågående krisen våra företag? Västsvenska handelskammaren har tillfrågat närmare 700 företag i regionen för att se hur de anpassar sina verksamheter. En majoritet av företagen har påverkats negativt av coronapandemin men vissa företag går fortsatt bra och omställningsförmågan är stor.

Många klarar sig bra

 – Det går inte att sticka under stol med att många företag har det tufft just nu. Jag vill dock belysa att 4 av 10 företag uppger att de faktiskt inte har påverkats negativt eller att de till och med utvecklar sin verksamhet, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Förutsättningarna för att bedriva ordinarie verksamhet har förändrats för många. 16 procent av de tillfrågade uppger att de ställt om hela eller delar av sin verksamhet. För 3 av 5 företag har krisen dessutom fört med sig ett ökat strategiskt fokus:

  • 25% av företagen har antagit nya affärsmodeller.
  • 1 av 5 fokuserar på nya marknader.
  • 1 av 3 har ökat fokus på digitalisering.
  • Cirka 15 procent har större hållbarhetsfokus.

Slår lika hårt mot små och stora

Krisen tycks slå lika hårt mot både små och stora företag och de flesta branscher påverkas. Tillverknings- och fordonsindustrin tillhör de som nu drabbas allra hårdast. Besöksnäringen har störst andel företag som ställt om sin verksamhet men tycks också vara i störst behov av regeringens stödpaket. Närmare 9 av 10 företag i hotell- och restaurangbranschen har permitterat personal och 8 av 10 planerar att ta del av omställningsstödet för att klara sina fasta kostnader.

  – Hotell och restauranger, liksom event- och flygbranschen har gått på knäna sedan krisens början. De är dock inte ensamma om att behöva ta del av stöden, korttidspermittering används i stor utsträckning i de flesta branscher och har varit avgörande. Däremot är det ytterst få företag som uppger att de tagit del av de utökade lånemöjligheter som regeringen försökt skapa med ”företagsakuten”, säger Johan Trouvé.

Fortsatt stöd

Många företag efterfrågar fortsatta stöd för att klara krisen

  – Med de hårdast drabbade branscherna i beaktande föreslår vi exempelvis tillfälligt slopad moms på tjänster samt ett stimulanspaket till fordonsindustrin med införande av en skrotningspremie, men också ökade miljöpremier och investeringar i fler laddstationer för elbilar, säger han och fortsätter: 

  – Viktiga omställningsarbeten har fått sig en skjuts de senaste månaderna och många verksamheter har snabbt hittat nya digitala lösningar. Även hållbarhet har hamnat högre upp på agendan. Västsvenska företag ligger redan långt framme och det är glädjande att se att vi faktiskt använder krisen för att snabba på en nödvändig utveckling.

Grattis!

fiskaffären på S:t Sigfrids plan

Idag den 24 maj fyller Gårdas supertrevlige och alltid glade fiskhandlare, Christoffer Curry, på S:t Sigfrids plan 50 år. Vi önskar honom en sån underbar dag som en supertrevlig fiskhandlare förtjänar!

"Curry"
Christoffer

Stort Grattis Christoffer!!

Hjälp för småföretagare

Tjänstesektorn och dess småföretagare har drabbats hårt av COVID-19 och den medföljande samhällskrisen. Bland dessa småföretagare finns Sveriges många mindre hantverksbolag, som just nu kämpar hårt för att hålla sina verksamheter rullande trots de ansträngande omständigheterna som råder. Hantverksappen Done har tillsammans med byggprofilen Sandra “ByggSandra” Mobaraki startat initiativet #stöttahantverkarna med syfte att lyfta, stötta och stärka hantverksbranschen och alla duktiga hantverkare som fortsätter bygga Sveriges hem.

Hårt drabbade

I Sverige finns över 70 000 mindre (*0-9 anställda) lokala hantverksbolag som nu riskerar att bli hårt drabbade av följderna av COVID-19. De mindre hantverksbolagen har ingen sälj- och marknadsföringsavdelning som kan hjälpa dem synas och nå ut till nya kunder, ingen HR-avdelning som kan guida dem till säkert arbete hemma hos kunder, och ingen ekonomiavdelning som kan anpassa deras budget och skatter till uppdaterade lagar och regler. Done och ByggSandra har därför valt att gå ihop och starta initiativet #stöttahantverkarna i syfte att bidra med stöd i form av kunskap, inspiration och guidning med hopp om att hjälpa de mindre hantverksbolagen kliva ut på andra sidan krisen med verksamheten i behåll.

“Vi på Done består av mindre, lokala hantverksbolag och vill därför ta vårt ansvar i att göra allt vi kan för att hjälpa dessa småföretagare”, säger Ebba Garnell, kommunikationsansvarig på Done.

Ny hemsida

Som en del i initiativet har hemsidan stottahantverkarna.se lanserats, där det samlats stödmaterial för verksamma i hantverksbranschen, information till konsumenter, guider, digitala event inom hantverksbranschen och mycket mer. Sidan kommer löpande att uppdateras med mer resurser, och har dessutom en social feed där alla bilder som använder hashtagen #stöttahantverkarna visas. Initiativet uppmuntrar både kunder, branschorganisationer och hantverkare själva att dela bilder på bolag som de rekommenderar och vill skänka extra kärlek till. På så sätt hoppas Done och ByggSandra med initiativet #stöttahantverkarna kunna lyfta fler hantverksbolag och bygga en medvetenhet, likt initiativet #supportyourlocals som spridits viralt inom hotell- och restaurangbranschen.

“I en sådan här tid, när så många branscher är drabbade är det viktigt att lyfta de olika rösterna från de olika branscherna. #Stöttahantverkarna handlar om just det, att kunna lyfta upp de företag som riskerar att gå i konkurs pga förlorade intäkter. Vi kan inte se att detta perspektiv lyfts upp än, och jag tror att vi kommer se effekten nu när högsäsongen är runt hörnet”, säger Sandra “ByggSandra” Mobaraki

Om Done

Done är en app som digitaliserar mötet mellan hantverkare och privatkunder. Hos Done samlas lokala kvalitetskontrollerade hantverkare där konsumenter kan boka videosamtal för att få offert från lokala proffs. Läs mer på www.doneservices.se.

Om ByggSandra

Om ByggSandraSandra (ByggSandra) Mobaraki är Sveriges första bygginspiratör. Hon brinner för att sprida kunskap och inspiration om byggbranschen genom hennes sociala medier men även hennes arbete. Hon har bl.a. medverkat på nyhetsmorgon vid flertalet tillfällen där hon gett tips och råd, vid köp av hantverkartjänster.

Kalle Bäck ny ordförande i Got Event

Kalle Bäck (KD) valdes till ny ordförande i Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag Got Event.

Nye ordföranden, Kalle Bäck, är 35 år och har varit aktiv i kommunpolitiken i snart 15 år. Han sitter i Göteborgs kommunfullmäktige och är ordförande i stadsdelsnämnden för västra Göteborg.

Kalle är utbildad lärare i samhällskunskap och historia och har varit generalsekreterare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Idag arbetar han som konsult inom Public Affairs.

– Jag ser fram emot att få vara med och utveckla Got Event och tar mig an uppdraget med ödmjukhet och entusiasm. I dessa tider är ingenting sig likt, men jag hoppas och tror att möjligheterna till liveupplevelser snart kan återkomma, säger Kalle Bäck.

FOTO: Dennis Lindbom

Nu är Kineum högst i stan!

högst i stan!

Glidformsgjutningen av höghusets mittkärna är nu färdigställd! Kineum når nu upp till hela 106,45 meter och är för tillfället högst i Gårda och Göteborg. 300 ton armering har använts och 2300 kubikmeter betong har gjutits. Gjutningen har tagit 37 dagar.

Nu pågår nermonteringen av formen som använts under gjutningen. Snart lyfts trapporna på plats och efter semestern startar arbetet med stommen.

I husets kommande källare pågår arbete för fullt.

Grundläggningen av p-huset pågår. Nu startar schaktnings- och betongarbeten. Byggtrafiken till och från p-husbyggnationen kommer direkt från E6, och påverkar inte Drakegatan. Om drygt ett år har ser ett modernt och fint p-hus på plats med ca 150 parkeringsplatser

planering

För tillfället så projekteras fasad, tak och p-hus. En detaljprojektering av ESS-hotells ytor i form av hotellrum, konferensytor, restauranger och spa pågår för fullt.

Se filmen här

Slopa förmånsbeskattningen

Coronakrisen har försatt restaurang- och cateringbranschen i ett akut läge. Åtgärder måste till för att minska branschens kostnader – men även öka dess intäkter! Ett förslag är att slopa förmånsbeskattningen. Carotte, med verksamhet inom möten, catering och service ställer sig bakom initiativet ”Tillsammans ur krisen”. Men de vill tillsammans med flera av sina leverantörer lägga till ytterligare ett perspektiv – ”Med smak för närlagat”.

Nyligen presenterade rörelsen “Tillsammans ur krisen”, bestående av bl.a. Tareq Taylor och ett flertal andra aktörer i restaurangbranschen, två förslag på åtgärder. Åtgärder för att rädda branschen under coronakrisen. För att få med hela ledet – från lantbrukaren och mat- och vinleverantören till den enskilda krögaren – vill Carotte tillsammans med flera av sina leverantörer lägga till perspektivet ”Med smak för närlagat”. Tillsammans vänder de sig till beslutsfattarna för att föreslå ytterligare åtgärder för att catering- och restaurangbranschen ska överleva på sikt.

Olika åtgärder krävs för olika verksamheter

Malin Graffman, vd på Carotte Catering, menar att ”Lockdown”-alternativet som branschkollegorna presenterar i vissa fall absolut är nödvändigt för överlevnaden. Men hon poängterar att det även bör vara möjligt att stänga ner delar av bolag. Exempelvis har Carotte Catering behövt stänga ner hela sin verksamhet på Konserthuset i Stockholm, men säljer fortfarande många färdiglagade matkassar. Dessa verksamheter bedrivs idag inom ramen för samma bolag. Därför behövs olika typer av stöd till olika verksamheter.

Ta hänsyn

Ett annat viktigt perspektiv är att ta hänsyn till småskaliga leverantörer som har svårt att överleva i dessa tider. Carotte, liksom många andra i restaurangbranschen idag, arbetar så mycket som möjligt med råvaror och mat som är närodlat, närproducerat och närlagat – och här spelar dessa småskaliga leverantörer en avgörande roll.

Slopa förmånsbeskattningen

En konkret åtgärd som Carotte föreslår är att förmånsbeskattningen på färdiglagad mat bör slopas, detta för att styra företag mot att köpa mat till sina anställda – något som inte bara gynnar catering- och restaurangbranschen, utan hela ledet ned till lantbrukarna och livsmedelsproducenterna.

– Det är extremt viktigt att vi får rätt krispaket från staten för att minska våra kostnader. Där har våra branschkollegor kommit med strålande förslag, men krispaketen behöver också riktas mot att styra köpbeteenden, säger Malin Graffman och fortsätter:

– Det är viktigt att förstå att det inte bara är slutprodukten som når kunderna som påverkas av uteblivna restaurangbesök – utan hela ledet. Går vi alla in i en lockdown finns inte våra leverantörer kvar när vi sedan ska öppna upp.

Hjälpa anställda

Slopad förmånsbeskattning skulle förutom att bidra till ökad konsumtion av produkter från restaurang- och cateringbranschen, även underlätta för företag att hjälpa anställda som befinner sig i isolering. Carotte har till exempel tagit fram en matkasse för en arbetsvecka som kan levereras hem till personal som arbetar hemifrån eller till arbetsplatser för de som behöver vara på plats.

– Ytterligare en fördel är att vi slipper oklarheten kring huruvida vår fantastiska vårdpersonal ska förmånsbeskattas för all mat som levererats till sjukhusen idag, säger Malin Graffman.

Intäkter minst lika viktigt som sänkta kostnader

Här menar man att det bästa branschen kan göra nu är att hitta attraktiva coronaanpassade produkter så försäljningen ökar, och som hjälper människor att stanna i hemmet.

Då kan företagen lätta på permitteringar och låta staten behålla pengarna för att använda dem där de behövs mest just nu, exempelvis i vården. Målet är att så snabbt som möjligt bidra genom att undvika ytterligare permitteringar.

Sammanfattningsvis behövs bättre förutsättningar för ökade intäkter, det är så vi branschen överlever på lång sikt. De finns så många imponerande entreprenörer i branschen. Med rätt förutsättningar kan vi anpassa oss till rådande situation och ta oss igenom det här, tillsammans.

Från Sverige

I veckan fyller den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige 4 år! Sedan lanseringen har utvecklingen varit stark och stabil. Idag använder nära 190 företag märket på över 10 000 godkända råvaror, livsmedel och växter i butiker och på restauranger. Från Sverige-märket är både välkänt, efterfrågat och har ett högt förtroende hos konsumenterna.

Ursprungsmärkningen gör det enkelt för konsumenten att välja varor svenskt, och företagen kan med en tydlig och kontrollerad märkning lyfta sina svenskproducerade produkter. Sedan Från Sverige-märkningen lanserades för fyra år sedan har utvecklingen varit stark och positiv. På lanseringsdagen fanns den första Från Sverige-märkta mjölken i mejeridiskarna. Idag finns ett stort utbud av ursprungsmärkta produkter inom de flesta kategorier. Nära 190 företag har över 10.000 råvaror, livsmedel och växter godkända för Från Sverige-märkningen.

Från Sverige-märkningen är välkänd och efterfrågad

Svenskmärknings årliga attitydmätning* visade att mer än 84% känner till ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. 8 av 10 konsumenter tycker att Från Sverige-märkningen är viktig och har högt förtroende för märkningen. Bland de unga vuxna är kännedomssiffran ännu större.

– Hela 92% av unga vuxna konsumenter, i åldern 18-35 år, känner till ursprungsmärkningen Från Sverige. De unga tycker även att svenska livsmedel är bra val ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

Vad händer under 2020?

Årets projekt för tydligare Från Sverige-skyltning i butikerna är i full gång. En stor del av konsumentens köpbeslut av matvaror sker på plats i butiken eller via butikskedjornas appar**, och under året görs en kraftfull satsning på butiksmaterial med Från Sverige-märket. Butiker och företag kan inom kort beställa paketlösningar med skyltmaterial på Från Sverige hemsida.

Många av vårens och sommarens aktiviteter har ställts in eller flyttats till i hösten på grund av coronakrisen. Förhoppningen är att inplanerade event, däribland Årets Kock, Dagligvarugalan, Årets Bonde och White Guide Green, genomförs enligt plan. Från Sveriges digitala arbete rullar på och det märks ett stort engagemang för märkningen i sociala kanaler.

– Från Sverige-märkningen visar positiva siffror både i utveckling och kännedom. Det är glädjande för svensk livsmedelsindustri och handel, bönder och odlare. Vi riktar ett stort tack till alla som gör det enkelt att välja Från Sverige-märkta produkter som är odlade, födda och uppfödda, förädlade, förpackade och kontrollerade i Sverige, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. 

Den starka utvecklingen för ursprungsmärkningen gör det möjligt för Svenskmärkning AB att sänka licensavgiften. Avgiften sänks från och med 1 juli 2020.

Länk till föreningens hemsida

Stöttning i coronatider

På torsdag kommer Riksbyggen hjälpa Göteborgs Stadsmission att dela ut cirka 130 matkassar. Matkassarna delas ut till människor som lever i utsatthet i Göteborg och är också ett sätt att stötta en lokal cateringfirma i coronatider. Sammanlagt handlar det om cirka 500 kilo mat som delas ut.

Från Riksbyggens sida vill man dels stötta människor som lever i utsatthet i Göteborg och samtidigt bidra till att deras lokala cateringleverantör kan klara sig igenom coronakrisen. Riksbyggen använder nu medel som annars skulle ha använts till kundevent. Event som har ställts in på grund av coronapandemin, säger Marianne Wadefalk, marknadsområdeschef på Riksbyggens fastighetsförvaltning i Göteborg.

På torsdag kl 14.00-16.00 kommer cirka 130 matkassar med blandade matvaror att delas ut i olika områden i Göteborg. Utdelningen görs i samarbete med Stadsmissionen i Göteborg.

– Vi befinner oss idag i en allvarlig samhällskris. Där människor i utsatthet som redan innan coronapandemin levde på marginalerna nu drabbas ännu hårdare. Att kunna få en gratis matkasse gör då en enorm skillnad. Vi mobiliserar just nu för att på alla tänkbara sätt möta de akuta behov som uppstår för dem vi är till för, säger Åsa Vilu områdeschef Sociala området, Göteborgs Stadsmission.

– Det finns nog ingen som går oberörd genom denna kris och därför känns det extra bra att när vi får hjälp så kan vi också vara med och bidra till dem som har det ännu svårare.

Submans Catering Göteborg AB fick för en tid sedan en förfrågan från Riksbyggen angående leverans av mat för utdelning. Vilket vi med glädje är med på, Martin Ahlstrand på Submans Catering Göteborg AB.

Krisåtgärder

Konkreta krisåtgärder för att hjälpa Sverige att hålla öppet behövs här och nu. Företagarna lanserar därför 10 politiska förslag för att Sveriges jobbskapare ska kunna ta sig igenom krisen.

 Läget är akut för landets småföretagare. Nu krävs extraordinära beslut av regeringen för att inte Sverige ska stanna, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Kräver mer

Företagarna ställer sig bakom regeringens åtgärder för att begränsa virusspridningen, men det krävs ytterligare åtgärder. Det är högsta prioritet att regering och myndigheter underlättar för småföretagen som skapar både jobb och välfärd i hela landet.

– Åtgärderna som hittills vidtagits räcker inte. Vi ser ett stort behov av att tackla både likviditetsproblemen i företagen och få en större tydlighet om vad som gäller för redan kommunicerade åtgärder, säger Daniel Wiberg.

Företagarna uppmanar därför regeringen att skyndsamt vidta följande tio åtgärder:

1. Slopa arbetsgivar- och egenavgifter tillfälligt

Många företag behöver regelrätta kostnadslättnader, jämte krediter. Att temporärt slopa arbetsgivar- och egenavgifter under ett par månader skulle snabbt kunna bidra till att stärka företagens likviditet och motståndskraft.

2. Stärk företagens likviditet med enklare anstånd för skatteinbetalningar

Anståndsförfarandet bör förenklas så att företagen kan få stärkt likviditet nu. Dispens bör ges från kravet om att kunna påvisa framtida betalningsförmåga. Givna anstånd bör också kunna förlängas efter ettårsfristen för att undvika att hälsosamma bolag försätts i konkurs på grund av att medel saknas att betala anståndsbeloppet vid förfallodagen. Den månatliga anståndsavgiften bör också slopas.

3. Möjliggör kvartalsbetalning av moms

Företag som redovisar och betalar moms månadsvis bör genom enkel och snabb ansökan kunna godkännas för kvartalsbetalning. För att stärka likviditeten i mindre företag bör också gränsen för att betala in moms en gång per år höjas.

4. Ytterligare likviditetsstöd

Trots Riksbankens låneerbjudande på 500 miljarder kronor ställer affärsbankerna samma krav på säkerhet och lönsamhet som vid ”ordinarie” utlåning. Därmed har mindre företag som hamnat i kris fortsatt svårt att få lån. Företagarna välkomnar beskedet om ökade medel för utlåning till Almi. Dessa ”corona-lån” bör helt eller delvis vara garanterade lån, gärna kombinerat med flexibilitet gällande amortering.

5. Korttidsarbete och korttidspermittering även för familjeföretag

Regeringens förslag om korttidsarbete och korttidspermittering, där arbetsgivare ska kunna ansöka om ersättning för lönekostnader när anställda går ner i arbetstid under en period, omfattar inte ägare, delägare eller ägares familjemedlemmar som är anställda i enskilda firmor. I aktiebolag omfattas ägaren men inte ägarens familjemedlemmar. Den tillfälliga lag som gäller från och med 16 mars och hela 2020 bör utökas till att omfatta ägare och ägares familjemedlemmar som är anställda och uppbär lön.

6. Tidigarelägg datumet för när staten tar över sjuklöneansvaret

Regeringen har i praktiken hemförlovat stora delar av landets fem miljoner anställda och lämnat många företag utan personal. Nu står företagen med enorma kostnader för sjuklön. Därför bör staten ta över sjuklönekostnaderna från och med 11 mars, inte först från 1 april som regeringen föreslagit. Företagare ska betala lön för utfört arbete, inget annat.

7. Staten bör ersätta egenföretagares karenstid oavsett längd

Att egenföretagares karenstid ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14 är välkommet. Men då inkluderas inte de tiotusentals egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar och som inte får någon inkomst efter dag 14. Staten bör ersätta egenföretagares karenstid oavsett längd.

8. Skydda allas SGI från 1 februari 2020

Företagare som tar ut lägre eller ingen lön i kristider sänker sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Alla, inklusive anställda, bör få sin SGI skyddad från 1 februari 2020. Att gå ner i lön och försöka rädda sina företag kommer då inte att försämra företagares socialförsäkringsskydd.

9. Ändra vilandeförklaringsreglerna

Reglerna kring när ett företag ska anses vilande i arbetslöshetsförsäkringen behöver ändras, så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggör a-kassa i denna kris. Reglerna om avgörande inflytande på ett bolags verksamhet behöver likaså ändras. I dag innebär en suppleantplats i en närståendes företagsstyrelse nekad a-kassa, trots att ingen ersättning utgått.

10. Begränsa möjligheten att påföra företrädaransvar

Det skatterättsliga företrädaransvaret, där företrädare för ett bolag kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatteskulder, måste begränsas. I synnerhet är det viktigt för skulder där anstånd har medgetts. I ett läge där alla landets företagare kämpar för att hålla sina verksamheter igång är det inte rimligt att det staten ska hota att driva dem från hus och hem.