Nyheter

Delsjövägen öppen igen

Delsjövägen öppen igen! De stabiliseringsarbeten som utförts på Delsjövägen, har nu slutförts vilket gör att den avstängda delen öppnas för trafik, fredag 23 augusti kl 9:00.

Avstängningen har av många upplevts som besvärlig och har skapat otrygga trafikmiljöer med mycket trafik på flera smågator i området. Projektets återstående arbeten kommer från augusti fortsätta och ha en viss påverkan på gång- cykel och motorfordonstrafik.

Vad händer nu

Gång- och cykelbanan kommer gå tillbaka till sitt vanliga läge söder om Delsjövägen. Tillfälliga åtgärder som satts in på gatorna nära projektets arbete tas bort successivt efter att trafiken kommit tillbaka på Delsjövägen. Några större åtgärder som går tillbaka är Skårsgatan som återgår till tidigare enkelriktning och Bögatan mellan Bäckeliden och Herrgårdsgatan där det återigen blir dubbelriktad trafik. Några åtgärder som kommer att vara kvar permanent är den extra skyltning för övergångsställe vid Skårsskolan och Lundenskolan samt handikapplatsen på Bögatan, allt annat kommer successivt att tas bort. 

Frågor

Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

Information

Mer info hittar du på Kommunens hemsida

Magnus Uggla till Rondo

MAGNUS UGGLA – VARNING PÅ STAN NU MÅR KUNG I BAREN ILLA IGEN

Magnus Uggla har levererat och levererar fortfarande hits , sålt många Platina och haft mängder av sina låtar på listor. Hans tidigare shower har alltid baserats på ny musik, ”ingen gammal skåpmat”, för att citera Uggla. Nu skall det bli ändring på det! Nu gör Uggla något han aldrig gjort förut – en hitshow, en hitkavalkad.  Alltså inget nyskrivet skit.

”VARNING PÅ STAN NU MÅR KUNG I BAREN ILLA IGEN” har premiär på Rondo i Göteborg den 26 september och spelas fram till 14 december.

Gothia Cup 2019

Gothia Cup 2019. Hela 1685 fotbollslag från 75 länder möts här i Göteborg. Detta är den 45:e upplagan av världens största ungdomsturnering, och den pågår 14–20 juli.

Gothia Cup som efter Vasaloppet är Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang och det mest internationella. Ungefär 35 000 deltagare möts i Göteborg under en häftig fotbollsvecka, där ungdomar från hela världen möts och förenas i glädjen till idrotten.

Starten för Gothia Cup var 1975 och tills i år hade 147 länder deltagit i cupen, i år välkomnas den 148:e nationen till spel: Guinea, med ett lag som kommer att spela i killarnas 17-årsklass ”Gothia Puma Trophy”, som levererar högklassig ungdomsfotboll år efter år.

Gothia Cup innebär givetvis mycket trafik både gång, cykel och bil. Det kommer att bli trångt runt omkring i Göteborg och inte minst i Gårda. Det är skönt att veta att vi som bor och arbetar i Gårda är tålmodiga, generösa och ödmjuka inför detta stora spel.

Vi säger välkomna till alla både spelare och övriga som kommer till hit för att utöva och njuta av fotboll, Göteborgarnas gästfrihet och den trevliga staden Göteborg.

Beslut efter tillsyn under konsert på Nya Ullevi

Föreläggande utan vite. Det är beslutet sedan flera i publiken rökte under Metallicas konsert på Nya Ullevi 9 juli.

Ljudnivåerna på konserten höll sig inom riktvärdena för en publik där alla är över 13 år.

Miljöförvaltningen besökte Nya Ullevi den 9 juli 2019 för att bedriva tillsyn under konserten med Metallica. Syftet med tillsynsbesöket var dels att kontrollera att de ljudnivåer publiken utsätts för inte överskrider Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer, dels att kontrollera tobakslagens efterlevnad

Vi har nu fattat beslut efter tillsynen. 

Tillsyn av rökförbudet resulterar i ett föreläggande utan vite

Gällande tobakslagen konstaterar vi att lagens bestämmelser om rökförbud inte har efterlevts. Miljöförvaltningen såg att det röktes inom ståplatsområdet närmast scenen, vilket visar att egenkontrollen inte fungerade tillfredsställande.

– På andra platser, som till exempel entré, toaletter och delar sittplatsläktare har det fungerat bättre. Vi ser också att Got Event är engagerade i frågan och kommer att anstränga sig ytterligare för att tobakslagen följs framöver, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Beslutet är ett föreläggande utan vite, det innebär att Got Event måste vidta åtgärder mot rökning även inom ståplatsområdet. Personal och ordningsvakter behöver ha tydliga instruktioner och rutiner om vilka åtgärder som ska vidtas så att tobakslagens regler efterlevs.

Ljudnivåerna klarades

Gällande kontroll av ljudnivåerna konstaterar vi att förvaltningens ljudnivåmätningar uppfyller de krav som gäller för en konsert med åldersgräns på 13 år.

– På väg ut från konserten fick jag dock kännedom om att ett barn under 13 år varit på konserten och då blir ärendet lite mer komplicerat. Vi har undersökt det rum barnet befann sig i under konserten och landar i att det rummet inte är en del av publikområdet utan en lokal Got Event har upplåtit till Live Nation för att arbeta i under förberedelserna inför konserten. Vårt uppdrag är att kontrollera ljudnivåerna på publikområdet, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör.

Lokaler avsedda att arbeta i är arbetsmiljöverkets ansvar.

Ett vanligt ärende

Trots de speciella omständigheterna kring Metallica-konserten, den första större konserten på en idrottsarena sedan den nya tobakslagen började gälla och att ett barn under 13 år besökte konserten, har vår ärendehantering sett ut som vanligt.

– Vi har jobbat som vi alltid gör. Det innebär att vi har ett uppdrag att utföra tillsyn på verksamhetsutövares egenkontroll, bland annat gällande ljudnivåer och tobakslagstiftningen vid konserter. Syftet med tillsynen är att värna människors hälsa, i det här fallet minska risken för hörselskador och att icke-rökare inte ska utsättas för tobaksrök. När vi har varit på tillsyn analyserar vi vad vi har mätt och sett och kommunicerar sedan det med verksamhetsutövaren, i det här fallet Got Event, säger Yusra.

Nu när vi har fått svar från verksamhetsutövaren fattar vi vårt beslut baserat på vår tillsyn och de svar vi har fått. I vårt beslut pekar vi ut de områden verksamhetsutövaren eventuellt behöver utveckla och arbeta vidare med. I det här fallet handlar det om lagen om tobak och liknande produkter.

Fakta: Riktvärden för ljudnivåer

  • Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer får ljudnivån i lokaler eller på platser dit både barn och vuxna har tillträde inte överskrida 110 dBA maximal ljudnivå samt 97 dBA medelljudnivå.
  • För lokaler eller platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde får ljudnivån inte överskrida 115 dBA maximal ljudnivå samt 100 dBA medelljudnivå.
  • En ökning av ljudtrycksnivån med 8–10 dB upplevs av det mänskliga örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan.

Fakta: Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

  • Från den 1 juli 2019 gäller rökförbud inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • Folkhälsomyndighetens informationsblad om de nya reglerna om rökfria utomhusmiljöer.

Beslut efter tillsyn under Metallicas konsert på Nya UlleviKontakt:
Yusra Moshtat, miljöinspektör vid miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
031-368 38 43, yusra.moshtat@miljo.goteborg.se

Renoverat och fint i Gårda

Focushuset

Nu har man snyggat till arkaden vid Focushusets entré. Höjt upp utrymmet under tak till ett trappsteg, snyggt och trevligt! Hur det blir med cykelparkeringen? Det får vi återkomma till.

Focushusets renoverade arkad

Nu kanske vi kan se fram emot ny fasad också! Den nuvarande har ju några år på nacken och det känns som om den tjänat ut.

Underåsgatan

Fasaden mot söder på Underåsgatan, som renoveras av Fastighetsbolaget Botrygg, är klar och ställningen är borta. Så fin fasaden blev, de är verkligen fina de gamla trähusen när de får njuta av ny färg och proffsig renovering av både fasad och fönster!

Fabriksgatan

Även på Fabriksgatan snyggas det till, på nr 18 har man en ny port ny fin trappa och fina planteringar utanför

Fabriksgatan 18

Sommar i Gårda

Igår tog jag en tidig promenad från Focushuset i Södra Gårda norrut upp till Gårda Vesta, Platzers bygge, i Norra Gårda. Det skjuter verkligen i höjden, hisschaktet klättrar stolt mot sommarsolen och förändrar skylinen ordentligt.

Gårda Vesta strävar mot sommarsolen

Slank in på Dahls för att njuta en gott kaffe, men råkade tappa koppen så kaffet skvätte över hela mig, klantigt! Blev helt kaffeprickig, ingen bra start på dagen. Tack för hjälpen Anthony och kaffet var väldigt gott!

Anthony på Dahls i Gårda

På vägen tillbaks mot Södra Gårda tittade jag in på Källhusgatan för att se vad som hänt med före detta bageriet, det har numera blivit parkeringsplats. Någon som vet vad som skall byggas här?

Undrar vad som skall hända här?

Önskar er alla en riktigt god och trevlig sommar! Det händer mycket i Gårda, men igår kändes det väldigt sommarlugnt.

7 miljoner till Brewhouse och Arrangörer utan hinder till projekt Creative Point.

Creative Point är ett treårigt kulturprojekt som vill skapa Sveriges mest tillgängliga kulturscen genom att arrangera tillgängligt, utbilda inom tillgänglighet samt skapa möjligheter att verka som professionell arrangör med funktionsvariation.

Eddie Wheeler som är en i projektteamet som jobbar med Creative Point kan inte nog förklara vikten av att liknande projekt stöttas.

— Det är en sån glädje. Äntligen har vi möjlighet att fullt ut kunna driva de här viktiga frågorna och visa på att funktionsvariationer inte behöver vara ett hinder för att kunna driva igenom det man brinner för och tror på. Stödet är otroligt viktigt och innebär att vi får mer tid på oss att etablera verksamheten och på sikt kunna bära våra egna kostnader.

Projektet som nu har tilldelats pengar från Arvsfonden är deltagarstyrd och drivs genomgående av personer med funktionsvariationer, men resultatet riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta inkluderande med kulturevenemang.

Anna Svensdotter Dimle som är Brewhouse verksamhetschef och konstnärliga ledare känner sig också upprymd och full av förväntan inför starten 1 juli.

— Ja, absolut. För oss handlar det om att vara med och utmana och förändra normer och att ständigt utvecklas. Jag ser verkligen fram emot nya insikter och kunskap och jag lovar att alla arrangörer som vi möter genom vår event- och musikscen kommer att påverkas. Vi har stora planer för framtiden.

Monster Jam

Nu är Monster Jam tillbaks på Ullevi! En familjeshow i den tunga klassen. Monstertruckarna som väger 4 ton skall tävla i både race och freestyle. Arenan kommer att fyllas med tunga och hårt satsande monstertruckar som kämpar om vem som är starkast, snabbast och gör de häftigaste hoppen. Det blir en storslagen motorfest för hela familjen på Ullevi, lördag den 15 juni kl:15.00

Träffa de tuffa förarna
Kom riktigt nära truckarna och deras förare på Pit Party innan showen på lördag. Mellan 11.00 och 13.00 har du möjlighet att träffa förarna, få autografer, fotografera och se tävlingsbanan innan det stora showen. Biljetter till Pit Party kan köpas i Ullevis biljettkassa från kl 10.00 på lördag, den 15/6.

Göteborgs Remfabrik, en ovanligt välbevarad historisk fabriksmiljö

Stig in genom den gröna dörren och gör ett besök i en fabrik så som den såg ut i början av 1900-talet. Här ser det fortfarande ut som om de anställda precis slutat för dagen, lagt ifrån sig verktygen och skall komma hit igen imorgon bitti.

Göteborgs Remfabrik finns mycket att upptäcka, många spännande maskiner, gamla bruksföremål, ovanliga ljud och främmande dofter. Här finns rustika trägolv, nedslitna kalkstenstrappor, och mycket mycket mer.

Göteborgs Remfabrik är en av landets bäst bevarade industrihistoriska miljöer från början av nittonhundratalet. Fabriken tillverkade i huvudsak drivremmar till transmissionssystem. men under 40-talet gick det allt sämre och 1977 lades all tillverkning ner.

Ingenting av interiören förändrades under de sista decennierna. Alla maskiner och verktyg sparades och finns fortfarande kvar, Remfabriken är ett levande arbetslivsmuseum. 2012 utsågs remfabriken till ”Årets Industriminne” av Svenska Industriminnesföreningen.

Maskinerna 

Maskinparken köptes in från England under början av 1900-talet och består av ett trettiotal vävstolar, varpmaskiner och annan utrustning.

Ett mycket spännande inslag i fabriksmiljön är transmissionssystemet, som faktiskt är bevarat i sin helhet. Från takaxlarna går det drivremmar till varje maskin, man inser att drivremmar var en viktigt produkt på ångmaskinernas storhetstid.

Människorna

Vid fabrikens storhetstid fanns det över 40 personer anställda, till största delen kvinnor. Lyckligtvis gjordes många intervjuer inför nedläggningen vilket ger oss en bra bild av de anställdas arbetsförhållandena .

Arbetet var slitsamt, bullrigt och väldigt dammigt, på vintern kunde det dessutom vara väldigt kallt. Arbetarskyddet var otillräckligt, personalutrymmen saknades och lönen var låg, ändå många som trivdes och stannade på fabriken i många år.

Så ändras Göteborgs skyline – men det mesta missar 400-årsfesten

Några av Göteborgs alla planerade höghus är byggstartade. Men de allra flesta projekten kommer att missa färdigställande till stadens 400-årsjubileum.
Den 4 juni 2021 firar Göteborg 400 år. Men liksom vid 300-årsjubileet lär merparten av de byggnader som staden ursprungligen hoppats ska vara klara till jubileet så lär flera färdigställas därefter.

Citygate

144 meter högt blir Skanskas kontorsprojekt Citygate som ligger i området Gårda. Kommer att innehålla totalt 42.000 kvm lokaler. Skrapan väntas stå inflyttningsklar andra kvartalet 2022.

Kineum

Platzer och NCC:s projekt i Gårda. 27 våningar högt och 26.000 kvm lokaler. Platzer blir ensam ägare när projektet är klart. Hotelloperatören ESS Group har hyrt halva byggnaden. Beräknas färdigställas under 2022.

Gårda Vesta

Utvecklas av Platzer med Länsförsäkringar som hälftenägare. Ligger i norra Gårda. 25 respektive 14 våningar. Inflyttning 2021.

Gothia Tower 4

Svenska Mässan planerar för ett fjärde hotelltorn, som ska skilja sig från de tidigare tre. Totalt planeras hotellkapaciteten öka från 1.200 till 1.600 rum. Den nya byggnaden ska vara högre än de tre tidigare. Målet är att den nya byggnaden ska stå klar 2025.