Etikett: <span>Högst</span>

Nu är Kineum högst i stan!

högst i stan!

Glidformsgjutningen av höghusets mittkärna är nu färdigställd! Kineum når nu upp till hela 106,45 meter och är för tillfället högst i Gårda och Göteborg. 300 ton armering har använts och 2300 kubikmeter betong har gjutits. Gjutningen har tagit 37 dagar.

Nu pågår nermonteringen av formen som använts under gjutningen. Snart lyfts trapporna på plats och efter semestern startar arbetet med stommen.

I husets kommande källare pågår arbete för fullt.

Grundläggningen av p-huset pågår. Nu startar schaktnings- och betongarbeten. Byggtrafiken till och från p-husbyggnationen kommer direkt från E6, och påverkar inte Drakegatan. Om drygt ett år har ser ett modernt och fint p-hus på plats med ca 150 parkeringsplatser

planering

För tillfället så projekteras fasad, tak och p-hus. En detaljprojektering av ESS-hotells ytor i form av hotellrum, konferensytor, restauranger och spa pågår för fullt.

Se filmen här