Etikett: <span>kväve</span>

”Dragon’s Breath” förknippat med livsfara

Livsfarlig lek

Det har uppmärksammats att det förekommer att ungdomar köper majsbollar fyllda med flytande kväve. Det är så kallade ”Dragon’s Breath”, som man skall stoppa i munnen. Syftet är att stötvis puffa ut kvävgas, därav namnet. Läkemedelsverket vill varna för detta. Dragon’s Breath kan vara mycket farligt, till och med livshotande.

Farliga följder

Flytande kväve omvandlas snabbt till gas som expanderar i kroppen. När gasen expanderar kan magsäcken spricka. Dessutom kan man få frostskador i mun, svalg, i andningsvägar och mag-/tarmkanal. Andas man in en större mängd gas kan man utöver det få syrebrist och bli medvetslös.

Rätt använd

Rätt använd är flytande kväve en mångfacetterad gas, med många positiva användningsområden. Till exempel kan gasen användas till snabb kylning eller frysning av livsmedel och av prover inom medicinsk forskning. Men vid en felaktig användning såsom för Dragon’s Breath är gasen förknippad med livsfara.

Mer info här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/giftinformationscentralen-varnar-for-dragons-breath

Om ni har frågor om flytande kväve, kontakta gärna:

Dan Christensen, säkerhetschef på Linde Gas AB,
mail: dan.christensen@linde.com

Jan Jakobsson, QPPV Medical Advice på Linde Gas AB
och Professor i Anestesi & Intensivvård,
mail: jan.jakobsson@linde.com

Foto: Shutterstock