Etikett: <span>örgrytemotet</span>

Örgrytemotet rivs, stor risk för buller!

Örgrytemotet börjar rivas den 10 augusti

Den 10 augusti inleds arbetet med att riva delar av Örgrytemotet, ramperna för på- och avfart upp till E6:an kommer då att börja rivas. Rampen för sydgående trafik är den som skall rivas först och därefter rivs rampen för norrgående trafik. Rivningen görs för att Västlänkstunneln mellan Mölndalsån och Jakobsdal skall byggas, och då bedöms ramperna vara ivägen.

Ramperna kommer att återställas när Trafikverket är klara med den aktuella etappen av tunneln vilket beräknas ske under 2023.

Ramperna stängs för trafik på kvällen den 9 augusti. Även Sofierogatan kommer att påverkas och vara avstängd för biltrafik den 12 – 26 augusti.

Man kommer att använda hydraulhammare för att knacka sönder bropelarna och detta arbete beräknas bullra väldigt mycket och det också överskrida riktvärdena för bullrande arbete. Dispens för detta har sökts hos Länsstyrelsen.

Har du frågor kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller maila trafikverket@trafikverket.se