Etikett: <span>trafik</span>

Direktpåfart Kallebäcksmotet

KALLEBÄCKSMOTET

Fredagen den 9 oktober öppnar en ny efterlängtad direktförbindelse från E6 norrut till väg 40 mot Borås via Kallebäcksmotet.

Nu är det klart! Under cirka ett års tid har bygget av den nya direktpåfarten i Kallebäcksmotet pågått, och i dag är det invigning.

Fredagen den 9 oktober öppnar den nya påfarten från E6 norrut till väg 40 mot Borås i Kallebäcksmotet, vilket innebär att många trafikanter får en ny efterlängtad direktförbindelse.

Detta kommer att avlasta Sankt Sigfridsgatan från en massa trafik, vilket var ett av syftena med bygget. Direktpåfarten har också byggts för att öka kapaciteten och framkomligheten i Kallebäcksmotet.

Trafikverkets information om direktförbindelsen i Kallebäcksmotet. 

Källa: Trafiken.nu

Korsvägen, ny omläggning

Nu i sommar sker en större trafikomläggning vid Korsvägen i två etapper. Den 13 juli är det dags för omläggning nummer 2, vilket innebär nya trafikförändringar.

Den 13 juni inleddes en omfattande trafikomläggning vid Korsvägen, som utförs i två etapper. Detta för att trafiken ska kunna komma fram under Västlänkens stationsbygge.

Nu är det dags för den andra etappen, som startar idag den 13 juli och pågår fram till den 19 juli. Dessförinnan har förberedande arbeten som påverkat spårvagnstrafiken utförts.

Endast ett spår öppet

Från och med idag blir det nya förändringar för trafiken i området. När det gäller spårvagnstrafiken så trafikeras endast spåret mellan Örgrytevägen och Södra Vägen mot city och omvänt. Därmed är det enbart linje 5 som kör sin ordinarie väg – övriga spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss. Planera din resa i förväg i Västtrafik To Go.

Idag den 13 juli flyttas också spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station, vilket underlättar byten mellan buss, spårvagn och tåg.

Här är info om vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Biltrafiken

För dig som bilist är det främst två förändringar att tänka på. Du kommer inte att kunna köra från Södra Vägen (från city) eller Skånegatan och vidare till Örgrytevägen (se karta). Så här kommer det att vara i fyra år framåt. Man får istället välja andra vägar.

En positiv förändring blir dock att kopplingen mellan Södra Vägen från Mölndal till Skånegatan öppnar upp igen. Därmed slipper du ta omvägen via Focusområdet.

Korsvagen__2006_02_BIL_KLAR_liten_fix.png

Cykeltrafik över bron

Nu har det också blivit dags att släppa på cykeltrafiken över den nya tillfälliga betongbron. Därmed kan gående och cyklister ta sig fram över bron via de befintliga gång- och cykelbanorna på den västra sidan av Korsvägen.

Korsvagen__2006_02_GC_KLAR_liten_fix.png

Den 20 juli är hela trafikomläggningen vid Korsvägen klar – därefter kommer trafiken fram på samma sätt i fyra år.

Du kan läsa mer om detta i artikeln ”Så blir Korsvägen i fyra år”.

Trafikkaos när Delsjövägen stängs av?

Avstängning

Från och med februari nästa år förväntas trafikkaos, då stängs en av östra Göteborgs mest trafikerade gator av. Delsjövägen från Sankt Sigfridsplan kommer att hållas stängd för biltrafik under större delen av 2019. 

Stabilisering

Under februari 2019 startar ett antal arbeten på Delsjövägen. Det är byggnation av en cirkulation och pendelcykelbana men framför allt omfattande stabiliseringsåtgärder. Delsjövägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan från februari till hösten 2019, det är inte svårt att föreställa sig det trafikkaos som kommer att bli en följd av detta. Gång och cykel kommer fram som vanligt. Det pågår även andra arbeten i anslutning till det avstängda området, men här kommer fordonstrafiken fram. Stabiliseringsåtgärderna har som syfte att göra den aktuella delen av Delsjövägen stark nog att kunna köra ersättningstrafik. I dagsläget kan inga ersättningsbussar gå via Delsjövägen vid störningar på linje 5 eftersom bärigheten är för dålig. Samtidigt som dessa arbeten genomförs fortsätter bygget av pendelcykelbana och det byggs också en ny cirkulationsplats. Stor hänsyn kommer att tas till den så kallade gränseken. Den står idag i stort sett ute i gatan, men kommer att få mer plats efter stabiliseringsåtgärderna.